Download Buku : Islam adalah Agama dan Sumber Hukum yang Sempurna

Islam adalah Agama sempurna

Islam adalah Agama sempurna

Islam sebagai satu-satunya agama yang di ridlai oleh Allah Shubhanahu wa ta’alla, adalah agama yang paling sempurna. Yang mana kesempurnaan itu sudah di jamin langsung oleh Allah Shubhanahu wa ta’alla melalui perantara nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alihi wa sallam sebagaimana yang tertera dalm surat al maidah ayat 3. Selain sebagai agama yang sempurna, hukum islampun merupakan hukum yang paling smpurna, sebab hukum tersebut datang dari Allah Shubhanahu wa ta’alla Tuhan yang maha adil, maha bijaksana dan maha pandai. Maha mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya.

Berikut ini ada buku yang membahas tentang kesempurnaan Islam.Layak untuk dimiliki.

Klik untuk Unduh : Download Buku

Klik untuk Download

Klik untuk Download

Bagikan artikel ini ke : Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
Filed in: Download