5:03 pm - Tuesday September 26, 2023

Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Tertua, Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun Mencari Tafsir ini…

ibnu abbasInilah tafsir tertua di jagat ini yang ditulis dan dibukukan. Ia berisi tafsir ayat ayat Al Quran yang disusun sesuai dengan urutan surah dalam Mushaf. Ia berasal dari pakar dan dikumpulkan oleh pakar.
Ibnu Umar (sahabat yang terkenal kezuhudannya) berkata,” Ibnu Abbas adalah umat Muhammad yang paling mengetahui apa yang diturunkan kepada Muhammad”
Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang pernah Rasulullah SAW tepuk dadanya lalu mendoakannya, “Ya Allah, ajarkanlah dia al Hikmah!” Bahkan, Malaikat Jibril AS (Pemimpin para malaikat Allah) pernah mewasiatkan kepadanya,” Sesungguhnya dia adalah tinta umat, maka mintalah nasihat yang baik kepadanya.”
Tidak seorang pun sahabat yang diberi gelar “Lautan ilmu” kecuali Ibnu Abbas, hingga Ali bin Abi Thalib (Sahabat yang dijuluki kunci gudang ilmu) berkata,” Dia seolah olah melihat yang ghaib dari balik tabir yang tipis.”
Dalam hal ini, Abdullah Ibnu Mas’ud (Sahabat yang paling ahli dalam hal fikih dan didoakan oleh Rasul akan mahir dalam hal hikmah dan 70 surah dari lisan Rasul) berkomentar,  ”Benar, juru bahasa Al Quran adalah Abdullah bin Abbas.”
Tak hanya itu, Umar bin Khattab (Khalifah yang cerdas dan penuh Ijtihad) juga angkat hormat kepadanya dan memilihnya, sekalipun waktu itu masih muda, “ Aku tidak mengetahui makna ayat yang kutanyakan, kecuali seperti yang kamu katakan.”
Imam Ahmad bin Hambal berkata,” Di Mesir terdapat lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalhah. Jika ada orang yang bepergian ke negeri itu, maka banyak di antara mereka yang mencari tafsir tersebut. Itulah yang dikumpulkan oleh Ali Bin Abi Thalhah, sebuah kumpulan tafsir dari Abdullah bin Abbas, lalu menjadi sebuah kitab yang sangat pantas untuk di baca, dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan kita…
Imam Ahmad Bin Hambal saja mencari dan berjibaku mendapatkan tafsir Abdullah Bin Abbas ini…Bagaimana dengan kita..?

Bagikan artikel ini ke : Artikel Yang Mungkin Berkaitan :
Filed in: Tafsir